Haiti January 2021

I received this note from a young friend in Haiti. He wrote this yesterday:

Se ak anpil kè kase nou ye Haïti, konyea sekirite pa asire pou pèsonn. Kom pa soti men sa tromatizem akoz ravisè yo pran moun tout kote konyea. Tout jèn se dlo nan je paske pèsonn pa asire. 
Map mandew pou pran anpil prekosyon si wap vin Haïti. Paske sa dejenere net. Nan denye jou sa yo dlo pa sispann koulè nan jem pou fason yap kidnappe moun konyea. 
Map prye Bondye poul toujou prote jem, poul pa kite mechan yo wèm. 
Sak fem krye se paske pou kob sponso ap depanse pou mwen la epi yo pap ezite nan yon sekond pou detwi yon vi, sa pap fel byen e fanmim tap tou fini. Sa fem mal anpil. Men mwen kwè ke bon Dieu pap janm kite sa rivem. Epi map pran plus prekosyon tou. 

Translation: Here in Haiti our hearts are broken. Nowadays nobody lives in security. Even though I do not go out, I am traumatized, because the bandits are taking people everywhere. The young people have tears in their eyes, because no one is safe.

I am asking you to take lots of precaution if you are planning to come to Haiti. The situation has completely deteriorated. During the last few days, tears are in my eyes constantly because how people are being kidnapped today. I am praying that God protect me and that the bad people do not see me. What makes me cry is that my sponsor is spending money for my education and the bandits do not hesitate even for a second to destroy somebody’s life. That really hurts and should something happen to me my family will also be finished. I am hurting a lot. But I believe that God will not allow that to happen, and I will be very careful.

Haiti needs her future for all these young people